Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Sau khi truy cập vào website tra cứu điểm thi, phụ huynh và thí sinh điền Số báo danh để xem bảng điểm thi tốt nghiệp THPT của tất cả các môn đã dự thi.

Ngoài ra, các sĩ tử cũng có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT thông qua website của Sở GD-ĐT các tỉnh, thành phố nơi mà sĩ tử đăng ký dự thi.

Hoặc xem điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại hệ thống quản lý kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT bằng cách điền chính xác thông tin Số báo danh, Mã xác nhận, sau đó bấm tra cứu.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp các hệ

Cách tính điểm xét tốt nghiệp đối với giáo dục THPT được tính như sau:

  • Thí sinh lấy tổng điểm 4 bài thi cộng với điểm khuyến khích (nếu có).
  • Tiếp theo chia cho 4, sau đó nhân với 7 và tiếp tục cộng điểm trung bình lớp 12 nhân với hệ số 3.
  • Cuối cùng lấy toàn bộ điểm đó chia cho 10 và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, điểm tốt nghiệp sẽ được tính như sau:

  • Đầu tiên thí sinh lấy tổng điểm 3 bài thi chia cho hệ số 3.
  • Tiếp theo cộng cả điểm khuyến khích, ưu tiên (nếu có) rồi chia cho 4.
  • Sau đó thí sinh nhân tất cả với 7, rồi cộng điểm trung bình năm lớp 12 và nhân 3.
  • Cuối cùng, lấy số đó chia cho 10 và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Điểm thi tốt nghiệp THPT

Tin tức chung

Năm 2023, cả nước ta có 1.024.063 sĩ tử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, số lượng thí sinh đăng ký online là 968.160, chiếm 94,42%; số lượng thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.104, chiếm 5,58%.

Tổng số thí sinh chỉ xét tốt nghiệp là 47.769, chiếm 4.66%. Tổng số thí sinh chỉ xét tuyển sinh là 34.155, chiếm 3.33%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Tự nhiên là 323.187, chiếm 31,52%. Tổng số thí sinh đăng ký bài thi Khoa học Xã hội là 566.921, chiếm 55,30%.

Tổng số thí sinh dự thi là 1.012.398 đạt tỷ lệ 98,86% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, môn Ngữ văn: 99,65 %; Toán: 99,63%; Khoa học Tự nhiên: 99.72%; Khoa học Xã hội: 99,62% và Ngoại ngữ: 99.61%.